E-mail: info@europayachting.com

Phone: 0533 513 51 16 - 0532 494 91 08

Yat üretiminde

Yat üretiminde

Yat üretiminde Dünya’da 3. sıraya yükseldik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’nin dünya yat üretiminde 3’üncü sıraya yükselip marka haline

geldiğini söyleyerek, “2023’e kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik

eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi düzenlemek, denizci millet, ülke, hedefine ulaşmak istiyoruz.

İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerinin sağlamak için amatör denizcilikle ilgili temel

eğitim programını bugün başlatıyoruz” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan “Hedef 2023: Bir Milyon

Amatör Denizci Projesi” tanıtım törenine katıldı. Bakanlık konferans salonunda düzenlenen programın açılış

konuşmasını gerçekleştiren Bakan Turhan, denizlerin dünya ve insanlık açısından öneminin kelimelerle ifade

edilmeyecek kadar fazla olduğunu belirtti.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de denizlerin insanlığın vazgeçemeyeceği hayat alanını ve ekonomik mücadele

zeminini oluşturduğunu dile getiren Turhan,

“Türkiye’nin geleceğinin denizlerde ve denizcilikte olduğunu vurgulamak gerekir.

Ecdadımız denize ve denizciliğe verdiği önem ölçüsünde devlet ve millet olarak büyümüştür. Üzerinde yaşanılan

coğrafyanın denizci olmayan devletlerin ve sırtını denize dönen milletleri affetmediği malumunuzdur. Yüzümüzü

tam anlamıyla denizlere çevirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Tarih boyunca denize kıyısı olan ülkelerin, olmayan ülkelere göre hep daha avantajlı olduğunu dile getiren Turhan,

“Ülke olarak dünyanın en güzel coğrafi deniz potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelimizle deniz kaynaklı doğal

zenginliklere sahip olmamızın yanında, dünya deniz ulaşımında da kilit ülkelerden biri olmalıyız.

Üç tarafımız denizlerle çevrili ancak tek başına bu durumun kimseye avantaj sağlayamayacağı da açıktır. Deniz

mevcudiyetimizi ve üstünlüğümüzü nasıl kullandığımız çok önemlidir. Deniz sınırlarımız kara sınırlarımızın üç

katı olmasına rağmen, uzun yıllar denize sırtımızı döndük. Oysa bugün bile dünya taşımacılığında deniz yolunun

payının yüzde 84. Bir ürünü deniz yoluyla taşımak, demir yoluna göre 3 kat, kara yoluna göre 7 kat, hava yoluna göre

ise kat 21 kat daha ekonomiktir. Dünya ticaretinde, deniz ulaşımı bu kadar belirleyici.

Denizin ne anlama geldiğini idrak edip gerekli adımları atmak, denizciliğin bir evladı olan Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan’a nasip olmuştur. Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde son 16 yılda dünyanın

denizcilikte lider ülkeleri arasına girdik. 2002 öncesine göre gemilerimiz kara listede yer alıyordu. Limanlardan

gemilerimizin demir almalarına izin verilmiyordu, bugün beyaz listedeyiz. Gemilerimiz dünyanın dört bir yanına ilerliyor” ifadelerini kaydetti.

“Dünya yat üretiminde üçüncü sıraya yükselip marka haline geldik”

Deniz ticaret filosu kapasitesinin 2008’deki global krize rağmen dünya denizcilik filosuna göre yüzde 75 daha fazla

büyüme kaydettiğini aktaran Turhan, 2002’de dünyada 17’nci sırada bulanan deniz ticaret filosunun, bugün 15’inci

sıraya yükseldiğini ifade ederek, “Dünya yat üretiminde üçüncü sıraya yükselip, marka haline geldik.

2003’de 37 olan tersane sayımızı 78’e çıkarttık. İnsanımızın da sektörümüzün de yüzünü tekrar denize çevirmiş

olduk. Çünkü denizde bolluk, bereket ve gelecek var. Denizcilik sektörü, fiziki altyapısının yanında beşeri gücüyle

de bütünlük arz etmek zorunda. bunun da yolunun eğitimden geçtiği açıktır.

Denizcilik eğitimimizin kalitesini artırarak, denizciliğimizin daha fazla eğitimli insanlardan oluşması amacıyla çok

önemli için çalışmalar yaptık. Ancak hala noksanlıklarımız var, örneğin 112 bin gemi adamımızla Çin’den sonra

dünyanın en fazla eğitimli gemi adamına sahip ülkeyiz.

Denizin doğal otobanından ve geniş kapasiteli ulaştırma imkanlarından ne kadar istifade edebildiğimizin,

denizlerin sunduğu zengin besin kaynaklarının ekonomik zenginliklerinden, nimetinden ve bereketinden ne kadar

faydalanılabildiğimizin muhasebesini her zaman yapmamız gerekiyor.

Bugüne kadar vermiş olduğumuz amatör denizci belgesi 210 bin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her 390 kişiden

bir kişinin amatör denizci belgesi var. Bu veriler, Hollanda’da 64’te bir, İtalya’da 68’de bir, Almanya’da 184’te bir

kişi düzeyinde.

Bu rakamlar denize kıyısı olmayan ülkelerde mesela İsviçre’de 73’te bir. Amatör denizci belgesi

olmadığı halde yüzünü denize dönmüş, hayatının büyük bölümünü denizlerde ve denizlikle geçiren insanlar

düşünüldüğünde bu rakam, Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor.

Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023’e kadar

1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi

düzenlemek, denizci millet, ülke, hedefine ulaşmak istiyoruz. İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini

görmelerini sağlamak için amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programını bugün başlatıyoruz.

Amatör denizci sınavına katılmak için gerekli olan elektronik ortamda verilen eğitim programına alternatif yeni

yaptığımız yönetmelik değişikliğiyle liman başkanlıklarında ve bakanlık merkez teşkilatında teorik ve uygulamalı

eğitim programlarının geçerli sayılacağı düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu bağlamda eğitim konularını içeren amatör

denizci rehberi hazırlanmış olup, eğitim için müracaat eden vatandaşlarımıza da ücretsiz dağıtılacak

Müracaatlar ülkemiz genelinde 71 liman başkanlığı ile bakanlığımız merkez teşkilatında yapılacak cumartesi pazar

günleri ücretsiz verilecek 4 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda yapılarak başarılı olan vatandaşlarımıza

amatör denizci belgeleri verilecek. Sınavlardaki başarı bizim de başarımız olacak” dedi.

Basın mensuplarına yönelik eğitim verilecek

Turhan, denizlerin engin ve doğal otoban özelliği taşımaları, sportif  amaçlı kullanılanlar hariç özel

teknelerle denizlerde ölümlü ve yaralanmalı kaza yapma riskinin diğer ulaşım modları ve özellikle karayolu

ulaşımına oranla çok daha az olması halkın denize ve denizciliğe yönlendirilmesi, denizlerin ekonomik, sosyal ve

kültürel daha fazla yararlanılmasını teşvik için amatör denizci belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere

uygulanan idari para cezalarında indirime gidilmesine yönelik düzenlemeyi yürürlüğe geçirdiklerini söyledi.

Belgesi olmayan, yaşamının her alanında denizle iç içe olan denizcilere belge sahibi olma fırsatı sunacaklarını

vurgulayan Turhan, basın mensuplarına yönelik de 2-7 Ekim arasında yapılacak eğitim ve sınav sonrasında amatör

denizci belgesi verileceğini duyurdu.

Turhan, bir milletin denizciliğinin en başta gelen ölçütünün denizlerin paklığı olduğunun altını çizerek, proje

kapsamında eğitim verecek kişilerin bu hususun üzerinde durmaları çağrısında bulundu. Konuşmanın ardından

eğitime katılacak basın mensuplarına Bakan Turhan “Amatör Denizci Rehberi” takdim etti.

 

KAYNAK: DENİZ HABER AJANSI